ŻYCIE POLITYCZNE I PRAWNE

Wydaje się, że życie polityczne i prawne tych społeczeństw rozgrywa się w warunkach konfliktu między zasadą lojalności wobec krew­nych a potrzebą istnienia, prowadzącej wspól­nie działalność gospodarczą, grupy lokalnej. Tam, gdzie ród nie ma charakteru lokalnego, rodzina posiada pewną określoną autonomię działań, której nie sposób naruszyć wprost przez działanie publiczne. Świadczy o tym koniecz­ność uzyskania zgody wszystkich członków gru­py lokalnej Eskimosów na zabicie recydywisty czy tajemnica okrywająca działanie kata ple­miennego u niektórych plemion australijskich. W każdej społeczności lokalnej spotyka się pe­wien zakres czynów, za które reakcja grozi je­dynie ze strony członków rodziny nuklearnej czy rozszerzonej, bez interwencji ogółu danej społeczności.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!