ZNACZENIE DLA OGÓŁU

Zdaniem Ali bezpośred­nie pertraktacje z przeciwnikiem byłyby bezo­wocne, przeto sam za zgodą Saidi udał się do swego rywala Kabaya, „wielkiego” i zarazem ciotecznego brata ojca Rashidi. Obaj „wielcy” uzgodnili, że trzeba będzie urządzić naradę. Mia­ła ona miejsce na drugi dzień, w domu osoby nie będącej krewniakiem żadnej z dotychczas uwikłanych w sprawę stron ani ich stronników. w tym miejscu należy podkreślić, że wszyst­kie sprawy mające znaczenie dla ogółu, a wiec i spory wychodzące poza obręb gospodarstwa domowego jednej rodziny, mogą być i są rozwa­żane zawsze, kiedy tylko zbierze się większa grupa męzczyzn, chocby jej zasadniczym celem yło picie piwa, dopełnienie obrzędów itp. Cza­sem jednak organizuje się spotkanie poświęcone sepecjalnie rozstrzygnięciu sporu, zwane wów­czas mkutano.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!