ZBIOROWA OFIARA

Prawdopodobnie pierwszym jej eta­pem jest dokonana publicznie zbiorowa ofiara krwi, a następnie zabójstwo winowajcy. Akcja grupowa jest więc kolejnym fragmentem całego procesu przywracania równowagi w symbolicz­nym stosunku: bóg—ludzie, i empirycznym: przyroda—ludzie. Akcja grupowa nie jest czynem oderwanym, lecz ostateczną próbą prze­błagania bóstwa, kiedy wszelkie inne kroki nie przyniosły odpowiedniego wyniku. Działanie to musi być uwieńczone powodzeniem, bo każda burza ma swój kres.W przypadku złamania mniej poważnych za­kazów, kiedy to na winnego spada choroba, spo­łeczność nie interweniuje. Winny zwraca się do szamana, nie będącego tutaj przedstawicielem grupy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!