ZAWARCIE PAKTU

Podróż na tereny tych dwóch ostatnich stref zawsze grozi śmiercią, ale istnieją dwie możli­wości zabezpieczenia się. Jedna — to zawarcie paktu przyjaźni biyao. Jednostka należąca do warstwy kadongyong może zawrzeć taki pakt z równą sobie jednostką ze strefy wrogiej. Za­warcie paktu może ibyć dokonane za pośrednic­twem określonych emisariuszy. Pakt ma cha­rakter umowy gwarantującej wzajemne bezpie­czeństwo obu stron i umożliwia odbycie podróży w celach wymiainy towarowej. Drugi przypadek zdziwi zapewne Czytelnika Otóż młody człowiek udający się w zaloty do ukochanej, żyjącej w strefie wrogiej, ma zagwa­rantowane bezpieczeństwo. Niestety, brak jest danych na temat tego, jak rozpoznaje się zalot­nika od zwykłego obcego. Tak czy owak, immu­nitet zakochanych można potraktować jako pra­wny wyraz tendencji do nawiązania współpra­cy i kontalktu pomiędzy wrogimi sobie jednost­kami terytorialnymi.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!