ZASPOKOJENIE PRZECIWNIKÓW

Przeciwnicy czują się zaspokojeni, gdy nastąpi przelew krwi, a pojedynek kończy się wraz z trafieniem pozwanego. Następnie ran­nego ubiera się i wszyscy podają sobie ręce. Je­żeli strona zwycięska nie ma poparcia u zebra­nych, wówczas powód musi otrzymać z ręki po­zwanego rany, identyczne z tymi, jakie on sam otrzyma ‚. Podobny tryb postępowania jest sto­sowany w przypadku międzygrupowych spo­rów wśród kobiet.W plemieniu Tiwi z północnej Australii, po- wćd rytualnie rzuca oszczepem z określonej od­ległości, podczas gdy pozwany uskakuje przed ciosem. Publiczność może wyrażać aplauz za­równo dla szybkości, siły i dokładności rzutów powoda, jak i dla umiejętności, z jaką unika cio­sów pozwany.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!