ZASADNICZE SZCZEBLE ORGANIZACJI

Istniały zatem trzy zasadnicze szczeble orga­nizacji: Godzinna, „rodowa” i lokalna — wykra­czająca ponad zakres bezpośrednich więzi po­krewieństwa. Każda z nich dochodziła do głosu podczas określonej pory roku, a niższe szczeble zachowywały swą autonomię przez cały czas w ramach struktury szerszej. W rodzinie pod­stawowej i poligynicznej ład wewnętrzny utrzymywany był przez silną władzę ojca (mę­ża); w rodzinie rozszerzonej, obejmującej kilka rodzin podstawowych — przez mężczyznę ze starszego pokolenia. Hordą łowiecką, nie dyspo­nująca zresztą poczuciem wyłącznych upraw­nień do korzystania z określonego terytorium kierował umealik, który powinien wyróżniać się bogactwem materialnym, umiejętnościami ło- wieckimi, szczodrobliwością w rozdawaniu żywności i używanego ubrania potrzebującym ugolną mądrością i sprytem w transakcjach z obcymi oraz połączoną z samoopanowaniem pewnością siebie.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!