ZARYSOWUJĄCY SIĘ PROFIL

Trzeci zarysowujący się profil polityczno-sakrałny wiąże się z instytucją szamana. Stąd naj­słabiej rozwinięty u Hadzapi, Ona, Jaganów i Buszmenów, tzn. tam, gdzie brak jest instytu­cji szamana — a bardziej rozwinięty u Eskimo­sów, Australijczyków, Algonkinów i Athabasków. U tych ostatnich, w górnej części regionu Wielkich Jezior, istniała gildia szamanów zwa­na Mide, zapewniająca sobie posłuch i dostatek za pomocą sił nadprzyrodzonych. U Eskimosów i Australijczyków szaman działa indywidualnie i może zapewnić sobie dość duży posłuch, powo­łując się na siły nadprzyrodzone. I tak np. u Eskimosów z centralnego regionu Kanady i zachodniej Grenlandii angakok skłania pacjenta do ujawnienia przekroczeń, które miały wywołać chorobę.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!