ZAPŁACENIE ODSZKODOWANIA

Dopiero zapłacenie odszkodowania kończy­ło sprawę i uciekinierzy powracali do swych pieleszy. Bodziec na rzecz pojednania działał również w kierunku realizacji podjętych zobo­wiązań ugodowych. Badania społeczeństw tradycyjnych potwier­dziły teoretyczną możliwość istnienia społe­czeństw pozbawionych nie tylko organizacji państwowej, ale nawet lokalnej organizacji wła­dzy. W tym przypadku klasyczne definicje pra­wa jako norm pochodzących z woli władzy lub przynajmniej norm popartych przez przymus państwowy nie znajdują praktycznego zastoso­wania.Społeczeństwo Tonga jest przykładem sy­stemu, w którym zastosowanie siły lub groźba jej użycia przez stronę poszkodowaną stanowi podstawowy środek zabezpieczający prawa jed­nostek i grup społecznych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!