ZAKRES GRUPY

Zakres grupy na pewno nie pokrywa się z krewnymi w sensie biologicznym, skoro przyj­mowano do niej niewolników i ich potomków. Można zatem przyjąć, że przeciętna grupa krew­nych liczy około stu osób obojga płci, rozrzuco­nych terytorialnie, tzn. mających różne miejsca zamieszkania. Brak więc, pojawiającej się w klasycznym społeczeństwie rodowym, zloka­lizowanej części rodu. Grupa nie ma jakiejś określonej wspólnej własności ziemi ani też we­wnętrznej struktury politycznej. Nie oznacza to, że nie wyróżniają się wśród ludów Tonga pewne osoby, cieszące się autory­tetem osobistym i mogące na tej podstawie wpływać na zachowanie innych. Przywództwo jest przede wszystkim oparte o starszeństwo, zalety osobiste, oraz o osobisty dostatek i ma charakter tymczasowy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!