ZAKŁADANE W KULTURZE SANKCJE

Publiczne wspo­maganie kontroli nadprzyrodzonej wtedy, gdy zawodzą mechanizmy kontroli psychologicznej lub gdy zakaz jest tak ważny, że grozi zemstą sił nadludzkich wobec całej grupy, świadczy o  tym, że zakładane w kulturze sankcje bóstwa lub bezosobowych sił magicznych są w rzeczy­wistości, w warunkach braku opartego o przy­mus apar atu władzy, środkiem kontroli jednost­ki przez społeczeństwo. Świat nadprzyrodzony reałizuie więc potrzeby grupy lokalnej na prze­kór nakazującej solidarność grupie rodzinnej — drugiej, z powszechnie występujących w społe­czeństwach najprostszych, zasadzie organizacji życia społecznego.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!