ZAINTERESOWANE STRONY

Z kolei strony były również zainteresowane w pokojowym załatwieniu sporu, albowiem krwawa zemsta zwykle i tak już zagrażała każ­dej rodzinie. Sąsiedzi naciskali na wzajemną ustępliwość, nie chcąc doprowadzić do dezinte­gracji środowiska — jednostki obronnej w przy­padku zbrojnego ataku obcych. Odrzucenie w trakcie sporu argumentów morikaluna przez jedną ze stron oznaczałoby przerwanie jego mi­sji i przyłączenie się jako groźnego przeciw­nika do drugiej strony. Wszystkie te czyn­niki zwiększały szanse powodzenia misji mon- kaluna. Przy określeniu wysokości odszkodowania brano pod uwagę takie czynniki, jak charakter szkody, społeczną pozycję obu stron, solidarność krewniaków obu stron, temperament i reputa­cję spierających się oraz odległość ich miejsc pobytu w terenie.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!