ZAINTERESOWANA SPOŁECZNOŚĆ

To zbiorowe zabójstwo ekspiacyjne jest jedy­nym przykładem publicznej regulacji zachowa­nia. Mogłoby to prowadzić do wniosku, że kon­trola społeczna u Semangów jest czymś wyjąt­kowym i oderwanym od normalnej, (nadprzyro­dzonej sankcji. W istocie rzeczy trzeba je trak­tować jako fragmenty jednego i tego samego procesu.Społeczność zainteresowana jest w odsunięciu od siebie gniewu boskiego. Dopóki indywidual­ne czynności ekspiacyjne przynoszą pożądany skutek w postaci ustania gromów, sprawa nie przedstawia się groźnie. Jeżeli mimo spełnienia ofiary krwi grzmoty nie ustają, możliwe są dwie sytuacje. Albo, wedle opinii, nie został złama­ny poważniejszy zakaz i wówczas winny kon­tynuuje modły do bóstwa oraz włączają się ewentualni winowajcy przekroczenia innych zakazów, albo zakaz był bardzo poważny i wy­konywana jest przez społeczność pewna akcja zbiorowa.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!