Z ZACHOWANIEM REGUŁ

Jeżeli cały spór był pro­wadzony dotychczas z zachowaniem należnych reguł, zwłaszcza jeżeli posłano monkaluna, wówczas opinia publiczna uważa, że zabicie pozwanego jest usprawiedliwione. Zdarza się, że krewni ofiary również uznają słuszność spra­wy i nie użyją swojej broni do krwawej zem­sty. Krwawa zemsta zdarza się jednak często i ma wówczas charakter nieograniczonej wróż- dy ciągnącej się pokoleniami.Na obszarze zamieszkałym przez lud Ifuago dadzą się wyróżnić cztery strefy. W danej doli­nie, traktowanej jako strefa domowa, rzadko kiedy ludzie odwołują się do broni jako argu­mentu ostatecznego. Nie zainteresowani bezpo­średnio w sporze sąsiedzi wywierają nacisk na skłóconych, życząc sobie ich pogodzenia.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!