WZAJEMNE ZARZUTY

Styl wymienianych wzajemnych ciosów i pie­śni jest wysoce umowny. Zwycięstwo należy do tego, którego pieśni i towarzyszące im ciosy zy­skają sobie ostatecznie zdecydowany aplauz. Po­jedynek trwa długo. Wymieniane wzajemnie, zarzuty, szyderstwa charakteryzujące sylwetkę przeciwnika, pozwalają audytorium jednocześ-! nie zgłębić treść sporu i wyrobić sobie zdanie o  jego uczestnikach. Po pewnym czasie sympa- ; tia przechyla się zdecydowanie na jedną że  stron. Pojedynek jest zakończony. Brak jest dalszych działań. Może to dziwić, lecz należy pamiętać, że tak jak spór z reguły naruszał prejj stiż poszkodowanego, tak zwycięstwo przyznawało prestiż częstokroć większy od posiadanego.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!