WYRÓŻNIONE WSPÓLNOTY

Wyróżnijmy jednak „wspólnoty prawne” ja­ko zbiory społeczności lokalnych, których wza­jemne stosunki nie wynikają z doraźnych po­trzeb poszczególnych grup i jednostek, ale są określane przez reguły powszechnie znane i uznawane za obowiązujące, choć niekoniecznie egzekwowane przez jakiś specjalny aparat przy­musu. Oczywista, że „wspólnotą prawną” w tym sensie będzie również, tzw. społeczność między­narodowa, w której uczestniczą nowoczesne, rozwinięte organizmy państwowe. Wprawdzie dzisiaj przyjęło to formę Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale ONZ nie ogranicza suwe­renności państw członkowskich i ma kłopoty z wprowadzeniem w życie podejmowanych zbiorowe decyzji.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!