WYMIANA ZŁOŚLIWOŚCI

Poza wymianą ‚złośliwości i agresywnych żar­tów, niedozwolonych do swoich współrodowców czy obcych (w tym ostatnim przypadku należne jest odpowiednie odszkodowanie) stosunek buj­wunyina łączy się jeszcze z innymi, ważniejszy­mi obowiązkami i uprawnieniami. Przy pogrze­bach członkowie klanu partnerskiego starają się rozweselić żałobników, wypełniają pewne okre­ślone obrzędy, grzebią ciała osób przynoszących nieszczęście, tzw. malweza — samobójców i trę­dowatych. Jeśli zachodzi potrzeba pomocy, któ­rej nie są w stanie udzielić bliscy krewni znaj­dujący się w pobliżu, np. przy gotowaniu jadła podczas stypy czy uczty weselnej, obowiązany jest do tego członek klanu partnerskiego. Poza tym w dwóch przynajmniej momentach par­tnerstwo bujwanyina nabiera charakteru za­stępczego aparatu prawnego. Opis podany przez E. Colson jest na tyle lakoniczny, że musimy posłużyć się dwoma cytatami.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!