WSZYSTKIE RODZAJE SZKODY

Dla wszystkich rodzajów wyrządzonej szko­dy są ustalone zwyczajowo wysokości odszko­dowania i kompensacji. Są one różne dla po­szczególnych warstw społecznych. Problem powstaje, kiedy spór obejmuje dwie osoby o od­miennym statusie społecznym. Najbardziej prawdopodobne jest uiszczenie odszkodowania w wysokości odpowiedniej do statusu pozwane­go’, ale mogą tu odegrać rolę dodatkowe czynni­ki. Jeśli więc pozwany ma wyższy status od po­woda, wówczas odszkodowanie będzie nieco mniejsze, niż wynikałoby ono z pozycji spo­łecznej powoda. Ugoda może doprowadzić do ustalenia wartości odszkodowania leżącej po­między wysokością przewidzianą dla kadongy- ong (najwyższy satus) i dla ludzi niższych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!