WŚRÓD WYMIENIONYCH FUNKCJI

Wsród wymienionych przez E. Colson funk­cji najbardziej interesująca wydaje się funkcja oparta o system relacji żartowania. U Tonga z wyżyny i części Tonga z doliny Zambezi, wy­stępuje fakt wiązania się niektórych klanów w pary, zwane w etnografii anglosaskiej parami „partnerów żartowania”. Nie jest to zresztą spe­cyficzne tylko dla Tonga, bowiem donoszono o  tym niejednokrotnie badając inne plemiona.Taki związek ludy Tonga określają wyrazem: bujwanyina. Lecz choć rdzeń wyrazu oznacza „dziecko siostry”, tzm. jeden z podstawowych stosunków w matrylinearnym systemie pokre­wieństwa, to jednalk nie zakłada się tu istnienia jakiejś więzi genealogicznej pomiędzy pozosta­jącymi w partnerstwie klanami.Wobec członka klanu, z którym jest się w re­lacji bujwanyina, wolno zachować się w sposób, który byłby nie do przyjęcia w stosunku do członka obcego czy własnego klanu.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!