WSPÓŁPRACA Z NAJBLIŻSZYMI

Poszko­dowany będzie przede wszystkim starał się o    współpracę ze strony najbliższych swych krewniaków, jeśli jednak uzna stan grupy dzia­łania za niewystarczający, wówczas zwróci się o    mnych sąsiadów, będących krewnymi jego krewnych, a więc np. kuzynów swoich kuzynów. Ponieważ cała społeczność lokalna jest po­wiązana więzami krwi i powinowactwa’, daje to teoretycznie możliwość włączenia wszystkich {z wyjątkiem przeciwnika) sąsiadów do swej grupy. Pierwsze im większe znaczenie interesów lezących u podstaw sporu, tym więcej stronnikow będzie starał się pozyskać zainteresowany.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!