WSPÓŁPRACA WSZYSTKICH GRUP

W momencie zawarcia małżeństwa dochodzą dwie dalsze grupy, a mianowicie grupa macie­rzysta współmałżonka i grupa krewnych teścia. Wszystkie cztery grupy muszą teraz współpra­cować i działać przy wypełnianiu różnorodnych obrzędów, znamionujących poszczególne etapy pożycia małżeńskiego. Po śmierci zaś małżon­ków dwie spośród tych grup utrzymują alians ze względu na potomstwo. Każdy spór między grupami wywołuje zatem zainteresowanie grup pozostałych, jak również i innych grup sojusz­niczych.Wreszcie pewne znaczenie ma więź, przekra­czająca nieraz stosunki pokrewieństwa i powi­nowactwa, a wynikające z rozpowszechnionego w innych częściach Afryki obyczaju powie­rzania bydła pod opiekę krewnych, powinowa­tych czy przyjaciół żyjących w innej miejsco­wości, w zamian za podobną usługę. Istnieją różne powody stosowania tej praktyki.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!