WRAZ Z GRUPĄ KREWNYCH

H. Gulliver opisał, bardziej prosty niż u lu­dów Tonga, system afrykański, w którym przy politycznej, rozstrzyganie konfliktów wewnętrznych dokonuje się z uży­ciem srodlków pokojowych, a nie poprzez indy­widualne czy też grupowe zastosowanie siły fi­zycznej lub jej groźby. W zalesionym, suchym i mającym liche gleby kraju afrykańskim ludy Ndendeuli karczują i wypalają poletka pod prymitywną uprawę ku- urydzy Zwykle po trzech zbiorach ziemia jest juz wyjałowiona, a więc teren nie nadaje się pod uprawę i trzeba przenieść się do nowej okolicy Zalążek społeczności lokalnej tworzy pio­nier, który podejmuje inicjatywę osiedlenia się na nowym, nie poddanym jeszcze uprawie, tere­nie. Wraz z grupą swoich krewnych oraz powinowatych i ich rodzin opuszcza dotychczasowe miejsce pobytu i tak oto powstaje nowa spo­łeczność.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!