WPŁYWOWY SZAMAN

Wpływowy szaman może za­żądać spowiedzi, może rozłączyć małżeństwo, zażądać dla siebie kobiety, nałożyć określone ta­bu na jednostkę. Uprawnienie te mogą być jed­nak od niego odkupione przez członków społecz­ności lokalnej. Czasem nieposłuchanie się sza­mana powoduje banicję.W tak prostej i politycznie nie zróżnicowanej społeczności, jaką jest grupa lokalna Pigmejów, reakcja otoczenia na jakiś nieprzychylnie przez nie oceniany czyn bliźniego jest przeprowadza­na zbiorowo i bez określonego czynnika kieru­jącego. C. M. Turnbull opowiada o postępowa­niu Pigmejów Bambuti wobec jednego z człon­ków koczującej grupy, który obok dowcipu i wesołości odznaczał się lenistwem i skłonnoś­ciami do wykorzystywania cudzej pracy i jej efektów.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!