WŁOŻONA PRACA

Trzeba włożyć wiele pracy w budowę wąskich tarasów wspinających się na zbocza gór, aby uzyskać płaszczyznę nadającą się pod uprawę, a drew­niany, lichy sprzęt niewiele może tu pomóc. Sy­stem nawadniający doprowadza wodę z górskich strumyków na poletka ograniczone wałem chro­niącym taras. Przy indywidualnej własności ro­dzinnej dającej prawo do poszczególnych poletek i rozwoju własności osobistej, korzystanie z ogólnego systemu nawadniającego zmusza do wypracowania mechanizmu rozstrzygania spo­rów wynikłych pomiędzy członkami społecznoś­ci. Przeważnie u społeczeństw, które gospodar­kę rolną opierają o rozwinięty system nawadnia­jący, spotykamy się z wysoko rozwiniętą wła­dzą centralną.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!