WIĘZI POWINOWACTWA

Krewni ojca i matki (do trzeciego stop­nia włącznie) tworzą grupę krewniaków, mającą praktyczne znaczenie w życiu jednostki. Więzi powinowactwa również odgrywają rolę, a rodzi­na współmałżonka zarówno gwarantuje, jak i oczekuje pomocy i poparcia w momencie za­grożenia.Co ciekawe, wśród Ifugao spotykamy się ze względnie dobrze rozwiniętym systemem stra­tyfikacji pozycji społecznych. Najważniejszym elementem wyznaczającym miejsce jednostki w hierarchii społecznej jest bogactwo mierzone ilością nadwyżki produkowanego ryżu ponad potrzeby rodzinne. Nadwyżka może być zain­westowana w udzielanie pożyczek, które przy­noszą dodatkowy zysk lichwiarski w formie przyjętego zwyczajowego procentu.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!