WIELE PODOBNYCH PRZYKŁADÓW

Nikt już nie wspominał o sporze, zapomniano też o nienawistnych obelgach. Pytani o przy- czyznę, odpowiadali: „Rzeka zmyła i zabrała ze sobą wszystko…” Znamy wiele podobnych przykładów prymi­tywnych społeczności lokalnych, w których’dro­gą wypracowania wspólnej opinii dochodzi do okiełzania wybuchowych namiętności tak po­szczególnych jednostek, jak i grup wewnętrz­nych. Na ogół jednak współżycie w ramach jed­nego osiedla, połączone ze współpracą gospodar­czą, prowadzi do wytworzenia się jakiejś lokal­nej namiastki organizacji politycznej. Typowym przykładem może być zarząd sprawowany przez radę starszych lub też dominacja głowy ro­dziny, tzw. założycielskiego lineażu, jeżeli we wsi jest kilka grup rodowych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!