Wiek matki:znaczenie dla przebiegu ciąży i porodu

W ostatnich latach zagadnienie to zostało przez różnych badaczy wszechstronnie zbadane. Okazało się, że zgodnie z obserwacjami klinicznymi najkorzystniej przebiega ciąża, poród i połóg u matek w wieku lat 20-25. W tej grupie wieku obserwuje się najmniejszą liczbę powikłań. Natomiast u matek bardzo młodych, chociaż sam przebieg porodu jest na ogół nieskomplikowany, to przebieg ciąży powoduje powstanie wielu istotnych zaburzeń dla nie w pełni dojrzałego organizmu matki. Częste są u młodych matek takie powikłania, jak zatrucia ciążowe, niedokrwistość, porody przedwczesne, wynikające najczęściej z nienajlepszych warunków socjalnych i ekonomicznych, w jakich matki te się znajdują. Dodatkowo aspekty społeczne porodów u matek młodocianych (przeważnie są niezamężne, na ogół nie mają wykształcenia ani zawodu, co uniemożliwia im samodzielne wychowanie dziecka) powodują, że mimo iż sam przebieg porodu jest prawidłowy, to (rozpatrując sprawę całościowo) poród u młodocianych należy uznać za zjawisko niekorzystne.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!