WIARA W JEDNOŚĆ GRUPY

O wyborze decyduje samo­dzielność (musi to być mężczyzna dojrzały i może mieć już własną rodzinę) oraz przymioty osobiste, które pozwalają przewidywać, że „no­wy ojciec” właściwie wywiąże się z obowiązków w rodzinie. Sprawuje on opiekę nad żonami i dziećmi zmarłego oraz nad gospodarstwem i wykonuje jego obowiązki, np. wobec krew­nych. W tym celu zajmuje miejsce zmarłego w strukturze pokrewieństwa i powinowactwa, albo też przejmuje obowiązki społeczne, wyni­kające z odziedziczenia zajmowanej przez zmar­łego pozycji w systemie tubylczej administracji stworzonej przez Brytyjczyków. Nie przyjmuje natomiast imienia zmarłego, które wraz z jego „cieniem” — mizimu jest dziedziczone przez inne osoby.Wiara w jedność grupy wiąże się z wiarą w jej ponadczasową ciągłość zapewnioną przez prze­kazywanie mizimu.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!