WEWNĘTRZNY WSKAŹNIK

Wskaźnikiem zewnętrznym jest fakt, że grupa dysponuje właściwym jej zestawem imion przekazywanych w czasie i nie wychodzących poza obręb grupy. Nie uważa się przy tym, że mizimu interwe­niują w  wykonywanie wewnątrzgrupowych obowiązków. Zsyłają choroby, kiedy nie otrzy­mują należnych im ofiar i stąd cienie przodków  nie nabierają, jak pisze E. Colson, bardziej mo­ralnego charakteru niż żyjący Tonga. Przyjmu­je się, że pomagają one składającym ofiary w obawie przed ich utratą, ale zakłada się, że wszystkich krewnych traktują równo i nie wtrą­cają się do ich wewnętrznych sporów. Pod tym względem ludy Tonga różnią się od wielu in­nych społeczności osiadłych, gdzie zmarli człon­kowie grupy zajmują aktywną postawę straż­ników moralności i spójności rodowej.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!