WEWNĄTRZ MACIERZYSTEJ GRUPY

Zabierali siłą dobra należące do krewnych sprawcy jako zastaw za odszkodowanie. Jeśli przyjąć, że stosunki panu­jące w świecie wyobrażonym przez ludzi od­zwierciedlają stosunki w ich śmiecie rzeczywi­stym, wówczas nie zdziwi brak reakcji moral­nych przy sankcji ze strony mizimu.Brak jest zatem wewnątrz macierzystej grupy krewnych nie tylko jakiegoś świeckiego organu, który by zajmował się rozstrzyganiem we­wnętrznych sporów, ale w utrzymywaniu we­wnętrznego pokoju nie pomagają również cienie przodków, których kult stanowi jeden z zasad­niczych rysów kultury duchowej Tonga. Bójka wewnątrz rodziny, kłótnie itp. mogą przede wszystkim sprowadzić nieszczęście na sprawcę czy zwaśnione strony, ale również i na innych członków grupy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!