WEDŁUG OPINII PUBLICZNEJ

Pierwszy, kiedy wedle opinii publicznej nie jest wyraźnie widoczne, która ze stron ma rację w sporze. Wówczas takie kryteria, jak stopień rozweselenia audytorium, dowcip czy złośliwość stron, przewaga fizyczna czy trafienie oszcze­pem decydują o wyniku sporu.Drugi ma miejsce wtedy, gdy przed rozpoczę­ciem walki lub niezależnie od jej przebiegu we­dle opinii publicznej racja leży po jednej ze stron.W pierwszym przypadku racje w sporze są niejasne, ale potrzebne jest rozstrzygnięcie, sko­ro spór został wniesiony na forum publiczne. Rozstrzygnięcie techniczne przynosi w efekcie rozstrzygnięcie społeczne i psychiczne. „Rację miał ten, kto wygrał”, albo, jak to zapewne le­piej odpowiada sposobowi myślenia omawianych kultur: „Nie stracił prestiżu ten, kto wygrał”.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!