WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD

Ponieważ pojedynek jest przeprowadzony według określonych reguł, au­dytorium orzekając o zwycięstwie, wypowiada się jednocześnie, czy walka była czysta, czy pro­wadzono ją zgodnie z przyjętymi regułami. Audytorium działa tu jako społeczna kontrola przyjętych w danej kulturze zasad postępowa­nia i to jest jego druga funkcja. Trzecią funkcją wykonywaną przez audytorium jest przyznanie zwycięstwa jednej ze stron. Gdyby walka toczy­ła się tylko według reguł technicznych, to zna­czy do chwili śmierci jednej ze stron lub do „pierwszej krwi”, funkcja ta nie byłaby po­trzebna. Inaczej jest już w przypadku nith, gdyż przewaga jednego ze śpiewaków z konieczności jest ustalana przez osoby trzecie. Brak jest obiektywnego standardu, pozwalającego na określenie, kto zwyciężył. Wydaje się, że w przypadku sporu, występują tu dwa rodzaje sy­tuacji.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!