W STREFIE WOJENNEJ

W strefie wojennej, poza przytoczonymi wy­jątkami, zabija się każdego obcego, który się pojawi. Wyprawy wojenne nie mają charakte­ru wojen w sensie używanym w naszej cywili­zacji Poważne wyprawy czy polowania’ maią za cel uzyskanie głów ludzkich, które odpowied­nio spreparowane są niezbędne do właściwego przeprowadzenia ceremonii lub dla uzyskania prestiżu. Nie jest to walka dwóch grup, w (któ­rej jedna strona stara się pokonać drugą za­brać jej terytorium lub dobra. Pokojowość metod rozwiązywania sporów i pokojowość kontaktów międzyludzkich jest więc u Ifugao uzależniona od wzajemnej odle­głości w terenie, tzn. im ktoś bliżej mieszka, tym więkistza szansa, że jest się z nim spokrewnio­nym. Ponadto, jeśli ktoś nie jest spokrewniony, to im bliżej mieszka, tym większa szansa, że się go nie zabije.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!