W POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH

Nie nadaje się natomiast do scharak­teryzowania przywódcy, choćby chwilowego, Pigmejów czy wodza Nambikwarów. Słowo „przywódca”, zgodne ze zwięzłym określeniem R. Bierstedta — „Przywódca może tylko prosić, władza może wymagać…” — wydaje się być tu znacznie bardziej na miejscu.Nie oznacza to bynajmniej, że w poszczegól­nych przypadkach przywódca grupy nie może kierować nią dzięki uzyskanej, w ten czy in­ny sposób, charyzmie. Jest możliwe, że taki właśnie charakter ma władza wykonywana przez „Starych” wśród plemion australijskich. Mniej lub bardziej wyraźne przywództwo jed­nostki może towarzyszyć drugiemu zaczątkowe­mu schematowi organizacji politycznej, jakim jest władza czy przywództwo starszyzny jako podgrupy w społeczności.Analizując charakter organizacji politycznej ludów zbieracko-łowieckich, można wyodrębnić następujące dwa profile strukturalne kierow­nictwa grupy lokalnej: 1) jednostka przewodzą­ca — głowy rodzin — inni; 2) starsi jako rada — głowy rodzin nuklearnych — inni.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!