W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

Oczywiście, w niektórych przypadkach osoby szczebla naj­wyższego mogą bezpośrednio oddziaływać na młodocianych lub kobiety, ale nie stanowi to reguły. W zasadzie mężczyzna lub para mał­żeńska posiadają wyodrębnioną władzę nad po­zostałymi członkami rodziny, choćby nawet wy­konawstwo jej miało przyjmować postać, jak byśmy to dziś określili, zwykłego procesu spe­cjalizacji. Schemat ten ma oczywiście charakter tylko przybliżony. W poszczególnych grupach lokal­nych danego plemienia mogą istnieć różne stop­nie instytucjonalizacji przywództwa. Rozwój in­stytucji przywództwa u na wpół koczowniczych Indian Nambikwara zazwyczaj nie osiąga jed­nak poziomu opisanego przez C. Levi-Straussa. Inaczej kształtuje się to u Algonkinów i Athaba- sków, u których instytucjonalizacja władzy jed­nostkowej wynika z kontaktów z Europejczy­kami.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!