W NAJPROSTSZYCH SPOŁECZEŃSTWACH

Przeciwstawienie, o którym była mowa, traci jednak na znaczeniu, jeśli uświadomimy sobie, że procesy kontroli mogą być wykonywane tylko w odniesieniu do osób, nad którymi grupa panuje w tej czy innej formie. Raz jest to panowanie fizyczne sprawowane np. w od­niesieniu do niewolników, którzy pod groźbą na­piętnowania, mutylacji lub utraty życia nie mo­gą opuścić określonego terytorium lub oddalić się od określonej osoby — kiedy indziej jest to panowanie czysto psychiczne, jak np. wtedy, gdy jakaś grupa jest’ na tyle atrakcyjna dla jednostki, że bez szemrania poddaje się jej jaw­nym czy domyślnym nakazom. Te różne formy panowania są ze sobą na tyle przemieszane, iż wydaje się konieczne potraktowanie kontroli społecznej jako pojęcia tak ogólnego, że obejmu­jącego swym zakresem zarówno działania orga­nów władzy państwowej, jak i rozplotkowanego sąsiedztwa, ojca i policjanta, księdza i sędziego.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!