W KRYTYCZNYM MOMENCIE

W tym krytycznym momencie Ali wygłosił dłuższą mowę, w której przypomniał, że Malin­di i Rashidi kłócili się od dłuższego czasu, przy czym wina leżała zawsze po stronie tego ostat­niego. Rashidi był znany ze swej agresywności, zwłaszcza po pijanemu. Ali przy pomocy uczest­ników grupy działania przypomniał wiele ta­kich sytuacji, a co więcej, udało mu się wymusić na jednym z uczestników grupy przeciwnej po­twierdzenie prawdziwości swoich słów. Ów uczestnik miał również sprzeczkę z pozwanym kilka tygodni temu. Wreszcie Ali zasugerował, że Rashidi stosuje czary i stąd jest złym i nie­pożądanym sąsiadem. Ostatnia sugestia wywołała interwencję me­diatora. Odrzucił on podejrzenie o czary i we­zwał wszystkich „swoich”, tj. obie grupy, do przyjacielskiego i szybkiego rozstrzygnięcia spo­ru.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!