W GRUPACH LOKALNYCH

Wreszcie Pintugi, Walbiri, mieszkańcy Groote Eylandt — żyją przez większą część roku w grupach lokalnych, w których ewentualne pokrewieństwo nie ma większego znaczenia. Podobnie zróżnicowana sytuacja istnieje w przypadku innych ludów zbieracko-łowieckich. I tak np. rody totemowe nie odgrywają żadnej roli u Pigmejów, a u Eski­mosów brak w ogóle struktury rodowej, pod­czas gdy koczująca grupa lokalna Buszmenów opiera się na pokrewieństwie łączącym męż­czyzn.Stwierdzenie, że u niektórych ludów na naj­prostszym poziomie organizacji podstawową jednostką współdziałania zbiorowego jest grupa lokalna nie oparta o zasadę pokrewieństwa, wbrew przekonaniom W. R. Kabo, nie prowadzi do wniosku, że rodzina nuklearna lub szersza struktura rodowa jest w ogóle pozbawiona zna­czenia.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!