UREGULOWANIE W SPOŁECZNOŚCIACH

Chcielibyśmy zobaczyć obecnie, jak jest to uregulowane w społecznościach, w których nie tylko nie ma władzy państwowej, ale brak jest takich prostych form władzy, jak instytucja wo­dza, sądu plemiennego czy stowarzyszenia wo­jowników. Interesują nas społeczeństwa naj­prostsze, tj. spełniające jednocześnie dwa wa­runki: 1) opierające byt materialny na przyswa­janiu sobie poprzez łowiectwo oraz zbieractwo gotowych wytworów nautry i 2) proste organi­zacyjnie, bo istniejące przede wszystkim w formie społeczności lokalnych złożonych z po­szczególnych grup rodzinnych i pozbawionych zinstytucjonalizowanej władzy.Nasze pytanie dotyczy tego, czy w takich „mi­nimalnych układach współżycia społecznego” występuje zjawisko kontroli zachowań (w szer­szym sensie) przez otoczenie, a jeśli tak, to ja­kie są jej formy i jakie warunki?

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!