TECHNICZNE ROZSTRZYGNIĘCIE

W drugim przypadku rozstrzygnięcie techniczne nie stanowi o wyniku ostatecznym, albowiem słuszność leży po jednej stronie i audytorium manewruje swym aplauzem tak, aby wygrał ten, kto wedle niego ma rację. W ostatecznym wy­niku każdy spór znajduje społeczne i psychicz­ne rozstrzygnięcie, niezależnie od jasności spra­wy. Byłoby zapewne uproszczeniem wyobrażać so­bie tok rozumowania audytorium na podobień­stwo klarownej decyzji moralnej. Sympatia do jednej ze stron, która może być wzmocniona lub wywołana przez jej dobre technicznie działanie w walce, odgrywa bowiem w tych kulturach za­sadniczą rolę w ocenie bliźnich. Stąd zawsze zwycięża ten, kto jest dodatnio oceniony przez opinię publiczną.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!