TALENT I DOŚWIADCZENIE

Talent łowiecki, doświadczenie życiowe, spryt i pomysłowość itp. powodują, że ktoś uzyskuje naczelną pozycję w grupie. U Eskimosów Karibu przywódcę nazywa się- ihumitak, czyli „ten, który myśli o innych”, na Ziemi Baffina — pimain, czyli „ten, który wie wszystko najlepiej”, u Unalit — anayuihók, czyii „ten, którego się wszyscy słuchają”, a gdzie indziej — isumatag, czyli po prostu „ten, który myśli”.Ani u Andamańczyków, ani u Eskimosów za­jęcie wpływowej pozycji w grupie lokalnej nie może być utożsamione z posiadaniem przez tę osobę władzy w sensie możliwości narzucenia własnej woli wbrew zdaniu grupy czy pojedyn­czych jej członków. Wszelkie zakusy mogłyby się tu spotkać bądź z bezpośrednią reakcją nie­posłuszeństwa i buntu osób zainteresowanych, bądź też z ucieczką do innej grupy sąsiedniej,, ułatwioną w warunkach koczownictwa.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!