SZEROKOŚĆ KATEGORII

Partnerzy zjawiają się również, aby zawsty­dzić każdego, kto usiłował popełnić samobój­stwo. W tym jednak przypadku, podobnie zresz­tą jak i przy okazji kazirodztwa czy innych występków, obrzędy nie służą wyłącznie ukara­niu. Są również środkiem pozwalającym na uniknięcie zła, grożącego krewinym winnych im samym. Tak więc partnerzy działają rów­nież wtedy, gdy nie popełniono żadnego występ­ku”,* np. gdy zawalił się spichlerz. Można zatem powiedzieć, że partnerzy działają w tych sytuacjach, kiedy Jakaś czynność lub stan rzeczy może przynieść nieszczęście (malweza) członkom klanu, z którym pozostają w stosunku bujwa­nyina. Kategoria takich sytuacji jest bardzo szeroka i różnorodna wewnętrznie. Obejmuje tak odmienne przypadki, jalk niewłaściwe postę­powanie kogoś z krewnych i współrodowców, samobójstwo, kazirodztwo, niewypełnienie obo­wiązków wobec krewnych, zawalenie się spich­lerza, pogrzeb samobójcy lub trędowatego itd.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!