SYSTEM KULTURY

Niezbędność audytorium pu­blicznego i jego co najmniej ukryta pod pozo­rem obiektywnego aplauzu, nieświadoma, ak­tywna rola w przysądzaniu zwycięstwa zmusza­ją, wbrew wyrażanym niekiedy wątpliwościom do przyznania takim pojedynkom charakteru uregulowanego oddziaływania społeczności na zachowanie się jednostki, charakteru, jakby się chciało powiedzieć, prawnego.Analizując treść każdej, jak się zda.je, kultu­ry spotyka się pewne elementy, dla których trudno znaleźć w świetle wiedzy naukowej inny substrat poza przeżyciem psychicznym jedno­stek. Niemały obszar tego, co nazywane bywa systemem kultury albo systemem przedstawień zbiorowych społeczeństwa, jest zamieszkały przez bóstwa, niespersonifikowane siły nadprzy­rodzone, magiczne własności rzeczy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!