STOSOWANIE KRYTERIÓW

Taka jest przy­najmniej sytuacja w bardziej rozwiniętych spo­łeczeństwach rolniczych Afryki lub Indonezji, i utrzymuje się nadal po wytworzeniu szerszej struktury władzy, obejmującej jakąś część da­nej jednostki etnicznej, dane plemię, czy też te­rytorium wieloplemienne. Stąd nie bardzo wia­domo, jafkie stosować kryteria dla analizy po­równawczej: czy jako punkt odniesienia ma być stosowana struktura prawna społeczności lokal­nej, czy też szerszej — społeczności obejmującej ludzi nie pozostających w bezpośrednich kon­taktach osobistych. Sprawa ta wywołuje wiele zamieszania <w literaturze etnograficznej. Tam, gdzie jedni widzą tzw. społeczeństwa „acefaliczne , „bezgłowe”, to znaczy pozbawione cen­tralnej władzy politycznej, inni widzą sąsiadu­jące ze sobą i często ze sobą współpracujące społeczności lokalne, których wewnętrzna orga­nizacja nie musi bynajmniej mieć charakteru demokratycznego.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!