STOSOWANE ODSZKODOWANIE

Dla przykładu: mężczyzina kadongyong, który naruszył cudze prawa żeniąc się z kobietą za­mężną (w sensie odbycia pierwszej z czterech ceremonii ślubnych), winien dać jaiko odszkodo­wanie: śmiertelne okrycie, kosztowny kocioł i 14 narzędzi żelaznych. Mężczyzna tokum (niż­szy status) — jeden kosztowny, trzy zwykłe (średniej wielkości) i trzy tanie kotły; mężczy­zna nawatwat (najniższy status społeczny) — dwa zwykłe i trzy tanie kociołki oraz 4 narzę­dzia żelazne.Odszkodowanie stosowane w lżejszych przy­padkach składa się z 6 rodzajów dóbr o okreś­lonej nazwie. Np. kadongyong daje: puu — okrycie śmiertelne, naynub — drogi kocioł, na- tahu złożone z trzech narzędzi żelaznych itd. Ale kiedy np. cudzołóstwo popełniono po zakończe­niu cyklu świąt weselnych, wartość każdego z elementów odszkodowania powinna wzrosnąć sześciokrotnie.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!