SPÓR I WSPÓŁDZIAŁANIE

Wspominaliśmy już, że nie tylko najprost­szy zbieracko-łowiecki typ gospodarki może sprzyjać utrzymywaniu się zdecentralizowanej organizacji politycznej i prawnej na poziomie grupy lokalnej współpracujących ze sobą ro­dzin. Jeszcze, np. wsie Papuasów zajmujących się nader prymitywnym kopieniactwem, przy­pominają w zasadniczych zarysach społeczności będące przedmiotem naszych dotychczasowych rozważań. W dolinie Tor społeczność wiejska jest najważniejszą grupą społeczną. Nawet je­żeli krewni żyją w różnych wioskach, to w przypadku sporów solidarność lokalna przewa­ża nad pokrewieństwem. Jedność wsi jest czę­sto wzmacniana przez odrębność językową.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!