SŁABOŚĆ ORGANIZACJI

Na kanwie instytucji krwawej zemsty rozwi­ja się bowiem w niektórych spośród omawia­nych tu plemion, zinstytucjonalizowany poje­dynek publiczny o dość szczegółowo określonych regułach postępowania stron i audytorium.Przy słabości organizacji lokalnej Eskimosów, ulegającej przy tym sezonowemu rozproszeniu na słabo zaludnionym obszarze Arktyki, nie dzi­wi brak konfliktów między społecznościami. Do­tyczy to Eskimosów centralnych i wschodnich, podczas gdy ich syberyjscy i zachodni pobra­tymcy wykazują dość znaczną wojowniczość. Konflikty rozwijają się głównie pomiędzy przedstawicielami poszczególnych rodzin, nale­żących do tej samej społeczności lokalnej. Naj­częstszą ich przyczyną jest cudzołóstwo lub uprowadzenie kobiety. Nie przeszkadza temu znany skądinąd zwyczaj tzw. prostytucji gościn­nej i pożyczania żon. Cudzołóstwo w kulturze eskimoskiej, to stosunek z mężatką bez wyra­żonej lub dającej się domniemywać 5;gody mę­ża.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!