SKIEROWANIE OPINII

Opinie negatywne były skierowane również przeciwko Rashidi i jego starszemu bratu, zna­nym ogółowi z agresywności i siły fizycznej.Potępiano ich za ciągłe groźiby i rwanie się do bójki. Uważano, że niezależnie od tego czy ma­ją rację, czy też nie, to postępują niewłaściwie.Opinia publiczna popierała zatem żądanie Sai­di, aby zwołano nowe posiedzenie, nawet jeśli nie popierała jego sprawy.Po trzech dniach zebrało się nowe posiedze­nie. „Wielcy obu stron nie byli w tym momen­cie zdolni do współdziałania organizacyjnego i wszystkim zajął się Yasini wraz ze swym bra­tankiem. Obaj zajmujący pozycję pośrednią w stosunkach ^ pokrewieństwa pomiędzy Ali i Ka­baya, a także pomiędzy zwaśnionymi stronami. Yasini był bowiem teściem syna Kabaya a za­razem stryjecznym bratem Ali.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!