ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE

Wyznaczają małżeństwa przez ścisłe przestrzeganie nakazu egzogamii klanowej. Dostarczają osób zastępczych do pew­nych obrzędów, w (których powinni uczestniczyć krewni w linii macierzystej, a nie ma ich na miejscu. Wreszcie system klanowy jest podsta­wą systemu relacji żartowania (ang.: jóking relationships) i wiążących się z tym wzajemnych usług. Klany nie mają żadnej organizacji wła­dzy i nie ma tam przywódców czy rady star­szych, która łączyłaby poszczególne lineaże w większą całość polityczną. Brak jest również okazji do spotykania się wszystkich członków klanu lub ich przedstawicieli w celu udziału, np. we wspólnych obrzędach religijnych.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!