SCHEMAT SPRAWOWANIA WŁADZY

„U pod­stawy najprostszych form władzy rozróżniliśmy pisze C. Levi-Strauss — decydujący krok, który wprowadza element nowy w stosunku do zjawisk biologicznych: ten krok polega na zgodzie, jest ona zarazem źródłem i granicą wła­dzy […] zgoda jest psychologiczną podstawą władzy, lecz w życiu codziennym wyraża się grą wzajemnych świadczeń naczelnika i jego to­warzyszy, a zatem pojęcie wzajemności jest drugim podstawowym atrybutem władzy. Na­czelnik ma władzę, lecz powinien być szczodro­bliwy, ma obowiązki, lecz może mieć kilka ko­biet. Pomiędzy nim a grupą powstaje ustawicz­nie odnawiana równowaga świadczeń i przywi­lejów, usług i obowiązków.” Opisany powyżej schemat sprawowania wła­dzy jest najwyższy z możliwych poziomów in­stytucjonalizacji władzy jednostki do jakiego dochodzi w grupie zbieracko-łowieekiej. Np. Pigmeje nie osiągnęli tego poziomu.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!