SAMO BOGACTWO

Samo bogactwo świadczące o    umiejętnościach łowieckich nie wystarcza. Powinno być stale redystybuowane pomiędzy innych. Przywódca winien szczególnie troszczyć się o zabezpieczenie potrzeb wdów, sierot i ro­dzin, w których brak było umiejętnych myśli­wych.Spośród trzydziestu pięciu zanotowanych przypadków sporu wewnątrz hordy łowieckiej w osiemnastu przypadkach do rozstrzygnięcia doszło dzięki decyzji przywódcy popartej przez starszych i doświadczonych mężczyzn z grupy. W dwóch sprawach nie doszło do rozstrzygnię­cia w ogóle; w sześciu, dotyczących poszczegól­nych rodzin, decyzję podjęły głowy rodzin; w czterech doszło do wzajemnych negocjacji po­między stronami; w czterech doszło do zabójstw i krwawej zemsty, a w jednym przypadku umealik spacyfikował waśniącego się. Ta sta­tystyka jest wysoce instruktywna.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!